Affären Svalsjö - Pers mekaniska kabinett - iIlustratör Anna Helldorff - konsthantverkare Per Helldorff  english deutch

 

Svalsjö Art Gallery 2017

Anna Helldorff

Nordisk familjebok 1954 - fritt tolkat ur ett genusperspektiv

 

Collagebilder inspirerade av framstående män och kvinnors lif och lefverne i Nordisk familjebok 1954.
Vad lämnar vi för spår i historien. Är det samlingen av heraldiska sköldar som blir vårt eftermäle eller "ett djupt sinne för det smärtfyllda".

 


I samarbete med Folkuniversitet.

 

 

 

 

 


 


 

Tidigare utställare

2016

Cristina Wassberg

2015

Emma AdBåge

2014

Inger dergren

Konstnärsgruppen Corona

BM Järnström

Mats Ottosson

2013

Emma nsson

Per Aspengren

2012

Ulf Lundkvist