Svalsjö FolkArt Gallery

Svalsjö FolkArt Gallery

Broderiutställning


Med nål och tråd i anmödrars spår.


Fjorton kvinnor broderar sin släkt.


Kursen "Brodera din släkt" 2023

resulterade i en utställning 2024

med


Annali Andersson

Gerd Grundström

Gunilla Grundström

Ulla Karlsson

Chatarina Linnros

Clara Linnros

Majken Hillstedt Linnros

Christel Lund

Inger Maria Rosenberg

Karin Samuelsson

Mia Sandell

Kerstin Unger

Harriet Williams

Carin Ängmo
Utställare under åren.


2023

Helena Bratt


2022

Anna och Per Helldorff2021

Folkliga brudar - Nu och då

Kerstin Nordlinder Arlid,

Lina Odell,

Lisa Stormlod


2020

Ulf Karlsson

Nicke  Helldorff

Anders Bauer


2019

Karin Holmberg

Anna och Per Helldorff


2018

Emma nsson

Peter Adbåge


2017

Anna Helldorff


2016

Cristina Wassberg


2015

Emma AdBåge


2014

Inger dergren

Konstnärsgruppen Corona

BM Järnström

Mats Ottosson


2013

Emma nsson

Per Aspengren


2012

Ulf Lundkvist