Svalsjö FolkArt Gallery

Svalsjö FolkArt Gallery

Svalsjö FolkArt Gallery är ett litet galleri på 12 kvm inrymt i affärens "Sillboa".Utställare under åren.

2020

Nicke  Helldorff

Anders Bauer

Ulf Karlsson

2019

Karin Holmberg

Anna och Per Helldorff

2018

Emma nsson

Peter Adbåge

2017

Anna Helldorff

2016

Cristina Wassberg

2015

Emma AdBåge

2014

Inger dergren

Konstnärsgruppen Corona

BM Järnström

Mats Ottosson

2013

Emma nsson

Per Aspengren

2012

Ulf Lundkvist